Varovanje podatkov in pogoji poslovanja

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Podjetje Elbatrade d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov spletne strani v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
Elbatrade d.o.o. bo zbiralo in uporabljalo vaše osebne podatke samo na podlagi podatkov, ki nam jih boste sami posredovali preko naše spletne strani:
– preko kontaktnega obrazca
– preko elektronske pošte
ali na podlagi vašega pisnega dovoljenja in podpisane seznanitve z namenom posredovanja podatkov ter časom trajanja shranjevanja osebnih podatkov.
Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.Elbatrade d.o.o. osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bo razkril tretjim nepooblaščenim osebam. Upošteval in izvajal bo vsa zakonska določila, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov z namenom, da se posredovani osebni podatki zaščitijo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

OMEJENA ODGOVORNOST

Spletna stran www.elbatrade.si je vzpostavljena z namenom, da obiskovalcem ponudi informacije o storitvah in izdelkih podjetja Elbatrade d.o.o.
Vsebine spletne strani so informativnega značaja in podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov. Blagovne znamke in logotipi priznanih podjetij so v njihovi lasti.
Ravno tako podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletne strani mogoče povzročena kot posledica uporabe objavljenih informacij. Obiskovalci spletne strani oz. uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Podjetje Elbatrade d.o.o. se bo trudilo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov z vzdrževanjem spletne strani, vendar ne jamčni in ne prevzema odgovornosti za točnost in celovitost podatkov.
Podjetje Elbatrade d.o.o. si pridržuje pravico, da spreminja, dodaja ali odstranjuje vsebine na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Vse informacije in podatki, ki se nahajajo na spletni strani za obiskovalce in uporabnike ne predstavljajo pravno-formalne ponudbe in so zgolj informativne narave ter nimajo pravnih posledic, razen v primeru, kjer je to posebej navedeno.

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@elbatrade.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:
– pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
– pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
– pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
– pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem
– pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi
– pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@elbatrade.si.

Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Varstvo osebnih podatkov kupca

Z oddajo naročila po teh pogojih poslovanja kupec izrecno izjavlja ter podaja soglasje prodajalcu, da njegove osebne podatke, in sicer ime in priimek, ulični naslov in pošto, elektronski naslov in telefonsko številko (številko mobilnega ali stacionarnega telefona), obdeluje za potrebe izpolnitve naročila te pogodbe in jih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prodajalec osebnih podatkov kupca ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če bo to potrebno za izvedbo naročila. Kupec ne more preklicati obdelave njemu lastnih osebnih podatkov za potrebe izvršitve naročila po teh splošnih pogojih.

Prodajalec si pridržuje pravico obdelave osebnih podatkov kupca za lastne potrebe, za izvedbo statističnega vzorčenja, anketiranje, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga.

Po predhodno izrecno podanem soglasju kupca bo prodajalec osebne podatke kupca, in sicer ime in priimek, ulični naslov in pošto, elektronski naslov in telefonsko številko (številko mobilnega ali stacionarnega telefona), posredoval svoji matični družbi Progres ing. d.o.o.. za prejemanje oglaševalskih ponudb za namen neposrednega trženja. S podanim soglasjem kupca matična družba postanejo upravljavci osebnih podatkov do preklica.

Prodajalec je sprejel politiko zasebnosti, ki je kupcem dosegljiva na spletni strani www.elbatrade.si in velja za spletno poslovanje prodajalca, ki je urejeno s temi pogoji poslovanja.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec aplikacije. Podatke ščiti pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Upravljavec oziroma lastnik osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja sistema.

Piškotki
Uporabljamo naslednje piškote:
Piškotki za analitične namene – z informacijami o tem, kako naši uporabniki uporabljajo stran, ugotavljamo, kam postaviti katero vsebino, katere korake je potrebno optimizirati ipd., kar nam zagotavlja, da lahko izboljšamo delovanje strani. Nazivi piškotkov so »__utma«, »__utmb«, »__utmc« in »__utmz« in se navezujejo na storitev Google analytics. Več informacij o piškotkih storitve Google analytics in zasebnosti.

Nadzor nad piškotki

Po zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) je za uporabo določenih piškotkov potrebna privolitev uporabnika. Svoje odločitve o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov lahko tudi naknadno spremenite. Običajno se sprememba te nastavitve nahaja v menijski vrstici brskalnika Orodja > Internetne možnosti, razdelek »zasebnost/varnost«. Tam nastavite, katere vrste piškotkov želite blokirati.
Piškotke lahko izbrišete preko brskalnika. Izbris je običajno dosegljiv v orodjih, pod »brisanje podatkov brskanja« (okno običajno prikličete tudi s kombinacijo tipk CTRL+Shift+Del), in izberete izbris piškotkov. Nekateri brskalniki ponujajo tudi možnost nastavitve »ne sledi mi« ali »do-not-track«, kar pomeni, da lahko generalno zavrnete uporabo piškotov.

Pritožbe in spori

Spletna stran www.elbatrade.si spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. elbatrade.si se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže po elektronski pošti.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@elbatrade.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Spletna trgovina bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo, sporočila kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Spletna stran elbatrade.si se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Elbatrade prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Elbatrade d.o.o.., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

STVARNA NAPAKA

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
– odpravi napako na blagu ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
– vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalc.

Z oddajo naročila ali izpolnitvijo kontaktnega obrazca, kupec sprejema splošne pogoje poslovanja.

CENE
Vse cene na spletni strani www.elbatrade.si so navedene v € (evrih) ter ne vključujejo davek na dodano vrednost (DDV); razen če se izbere možnost pri ceni prikazanega izdelka, ki prikaže ceni z obračunanima DDV.
Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

AVTORSKE PRAVICE

Copyright © 2018 Elbatrade d.o.o. Vse pravice pridržane.

Vse informacije, teksti in slike na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.